هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های فعلی و پیش رو


£350,000
488,213 دلار آمریکا
- £450,000
627,703 دلار آمریکا

برآورد فروش

همه حراج های فعلی و پیش رو


روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
£306,300
431,408 دلار آمریکا
- £479,800
675,775 دلار آمریکا

برآورد فروش

South South Veza
اسفند 1399
$146,300 - $146,300

برآورد فروش

نقاشی‌های مدرن و معاصر
اسفند 1399
€2,000
2,444 دلار آمریکا
- €3,000
3,666 دلار آمریکا

برآورد فروش