آثار در حراج های فعلی و پیش رو

10 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
آبرنگ
32.5 * 28.5
برآورد
€200
243 دلار آمریکا
-
€250
304 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

اکریلیک روی کاغذ
82.5 * 56
برآورد
€800
974 دلار آمریکا
-
€1,000
1,217 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

مداد
35 * 100
برآورد
€400
487 دلار آمریکا
-
€500
609 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

شماره اثر #171 (در انتظار)
عکس رنگی
70 * 112
برآورد
€1,500
1,826 دلار آمریکا
-
€2,000
2,434 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

مداد
15.5 * 23.5
برآورد
€100
122 دلار آمریکا
-
€150
183 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

آبرنگ
20 * 30
برآورد
€200
243 دلار آمریکا
-
€250
304 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

شماره اثر #172 (در انتظار)
عکس رنگی
40 * 40
برآورد
€100
122 دلار آمریکا
-
€150
183 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

شماره اثر #169 (در انتظار)
بشقاب سرامیکی
30 * 30
برآورد
€400
487 دلار آمریکا
-
€600
730 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

شماره اثر #168 (در انتظار)
70 * 100
برآورد
€1,500
1,826 دلار آمریکا
-
€2,000
2,434 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400

رنگ روغن روی بوم
31 * 45
برآورد
€1,500
1,826 دلار آمریکا
-
€2,000
2,434 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400