حراج ها (623)


522,000 £
686,842 دلار آمریکا
- 714,000 £
939,474 دلار آمریکا

برآورد فروش

17
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا


مقالات (9)