آثار هنری (4081)


بدون عنوان
کریم نصر
128.571% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
درخت خون سیاوشان
نیلوفر قادری نژاد
185.714% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا

حراج ها (862)


Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
£350,000
488,213 دلار آمریکا
- £450,000
627,703 دلار آمریکا

برآورد فروش

عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
€14,500
17,720 دلار آمریکا
- €20,800
25,419 دلار آمریکا

برآورد فروش

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش

نمایشگاه ها (22)


صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399
پری هانی
تهران
3 بهمن 1399 - 12 بهمن 1399
ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399

مقالات (9)