آثار هنری (4509)


آرتچارت | اثر هنری ازهدی کاشیها
نصف خورشید، نصف ماه
هدی کاشیها
100% کمتر از میانگین South South Veza 17 اسفند 1399 قیمت فروش $0
بدون عنوان
کریم نصر
128.571% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
درخت خون سیاوشان
نیلوفر قادری نژاد
185.714% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا

حراج ها (1008)


هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
لندن
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا
Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا

نمایشگاه ها (22)


صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399
ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399
پری هانی
تهران
3 بهمن 1399 - 12 بهمن 1399

مقالات (10)