آدر

حراج های گذشته

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
آذر 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €86,400
98,182 دلار آمریکا