آدر

حراج های گذشته

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €36,480
41,455 دلار آمریکا