آرتکیوریال

حراج های گذشته

هنر قرن بیستم از 1950 تا به امروز
مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا
Orientalisme
اردیبهشت 1395
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,850
6,573 دلار آمریکا