آرتکیوریال

حراج های گذشته

Art du XXe siècle 1950 à nos Jours
مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا
Orientalisme
اردیبهشت 1395
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,850
6,573 دلار آمریکا