بونهامز

حراج های فعلی

حراجی وجود ندارد

حراج های پیش رو

حراجی وجود ندارد

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها 388,871 £
518,495 دلار آمریکا
Middle Eastern Art Online Sale
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها 54,186 £
71,297 دلار آمریکا
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد