Bukowskis

حراج های گذشته

Bukowskis - آبان 1387
آبان 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,800
6,076 دلار آمریکا
Contemporary Art
اردیبهشت 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,720
7,836 دلار آمریکا