چیسویک

حراج های پیش رو

فضای داخلی، خانه‌ها و عتیقه‌جات از جمله اسباب‌بازی، عروسک و جوانی
خرداد 1400
£250
354 دلار آمریکا
- £350
495 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
لندن
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £4,000
5,527 دلار آمریکا