کریستیز

حراج های فعلی

حراجی وجود ندارد

حراج های پیش رو

حراجی وجود ندارد

حراج های گذشته

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها 298,750 £
393,092 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contempoirary Art
لندن
آبان 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد