کریستیز

حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ
خرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €62,500
76,369 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ آمستردام
آمستردام
اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,125
11,413 دلار آمریکا
خوش‌نویسی: هنر بصورت نوشته
اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £16,250
22,569 دلار آمریکا
ما همه بیروت هستیم آنلاین
آبان 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £12,500
16,693 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا
دستچین شده: 100 اثر انتخاب شده توسط گالری ساعتچی
اردیبهشت 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £2,500
3,265 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آبان 1398
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £728,375
945,942 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Post-War to Present
نیویورک
اسفند 1397
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $55,000