کرِیت + مولر

حراج های گذشته

هنر معاصر
اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Sculptures
آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €8,500
10,119 دلار آمریکا