کاپانجی مورهانجه

حراج های گذشته

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,580
1,923 دلار آمریکا
PAINTINGS, JEWELERY, SILVERWARE, MILITARIA, FURNITURE & ART OBJECTS
خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,500
6,178 دلار آمریکا