فیلیپس

حراج های گذشته

New Now
لندن
تیر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £15,000
18,987 دلار آمریکا
Photographs
لندن
آبان 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £8,130
10,558 دلار آمریکا